Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh

Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu phân tích dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Tài liệu môn Phân tích bằng công cụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top