Nhập môn an toàn thông tin

IT4015/IT4010E – Tài liệu môn Nhập môn an toàn thông tin

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhập môn an toàn thông tin mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình nhập môn an toàn thông tin

Giáo trình cơ sở an toàn thông tin – thầy Nguyễn Khanh Văn

2. Slide bài giảng

Ở đây mình chỉ minh hoạ mỗi loại 1 slide, các bạn xem tất cả ở thư mục nhé.

3. Một số đề thi

4. Tài liệu tham khảo thêm

5. Tài liệu sưu tầm tổng hợp (mới)

Tài liệu môn Nhập môn an toàn thông tin

Tài liệu có trích dẫn từ website: https://www.tailieubkhn.com/2021/03/attt_19.html

Tài liệu môn Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top