Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Tài liệu Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu lý thuyết điều khiển tuyến tính mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng lý thuyết điều khiển tuyến tính

2. Bài tập môn học

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem và tải toàn bộ nhé.

3. Sách thầy Nguyễn Doãn Phước

4. Đề thi và lời giải các năm

Trong thư mục này bao gồm 2 thư mục con là đề thi và đáp án. Trong mỗi thư mục lại gồm nhiều file nhỏ khác nhau. Ở đây mình chỉ minh hoạ 1 file đề, còn chi tiết các bạn xem trong thư mục bên dưới nhé.

Tài liệu môn Lý thuyết mạch 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top