tài liệu môn Thuật toán ứng dụng

IT3680/IT3170 – Tài liệu môn Thuật toán ứng dụng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Thuật toán ứng dụng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng môn Thuật toán ứng dụng

Slide bài giảng mình chỉ minh hoạ slide, chi tiết các slide khác bạn xem trong thư mục

2. Đề thi giữa kỳ

3. Đề thi cuối kỳ

4. Một số trang luyện tập thuật toán ứng dụng

Tài liệu môn mạng máy tính

Tài liệu sưu tầm từ: https://www.tailieubkhn.com/2021/02/thuat-toan-ung-dung.html

2 thoughts on “IT3680/IT3170 – Tài liệu môn Thuật toán ứng dụng”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top