tài liệu đồ hoạ hiện thực ảo hust

Tài liệu môn Đồ họa và hiện thực ảo

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu đồ họa và HTA mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng đồ hoạ và hiện thực ảo

Trong thư mục gồm nhiều file, ở đây mình chỉ demo một. Chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé.

Tài liệu môn Đồ hoạ kỹ thuật 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top