Cơ sở dữ liệu

IT3090 – Tài liệu môn Cơ sở dữ liệu (HUST)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Cơ sở dữ liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

File bên dưới chỉ là demo, còn file gốc bản đẹp các bạn xem trong thư mục nhé.

2. Tổng hợp tài liệu thực hành CSDL

3. Bài tập CSDL

Web mới update thêm một số tài liệu bài tập cơ sở dữ liệu, các bạn xem đây nhé:

4. Đề thi cơ sở dữ liệu

Đề thi này mình mới cập nhật được, các bạn xem nhé

Đề thi cơ sở dữ liệu hust

5. Sách và giáo trình

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

6. SQL Cheatsheet

7. Tài liệu trắc nghiệm

8. Một số tài liệu khác

Tài liệu môn Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top