Tài liệu môn C Programming Introduction - ICT (HUST)

Tài liệu môn C Programming Introduction – ICT (HUST)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu học môn C Programming Introduction – ICT, từ cơ bản tới nâng cao của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide bài giảng

Trong thư mục gồ bài giảng của 4 thầy cô. Mọi người tải toàn bộ trong thư mục nhé

bài giảng C Programming Introduction - ICT

2. Đề thi C Programming Introduction – ICT

3. Record môn học

4. Quiz trắc nghiệm

5. Cheetsheet C Programming

Cheetsheet C Programming

6. Giáo trình môn học

Tài liệu môn An ninh mạng – SOICT HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top