tài liệu môn kỹ thuật lập trình

Tài liệu môn Kỹ thuật lập trình

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu kỹ thuật lập trình mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Trong thư mục gồm nhiều bài giảng khác nhau. Các bạn vào xem chi tiết nhé, mình chỉ minh hoạ 1 file

2. Đề thi kỹ thuật lập trình

Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

đề thi kỹ thuật lập trình

4. Bài tập KTLT

5. Tài liệu thực hành + source code

Tài liệu được chia sẻ bởi bạn Nguyễn Quang Huy. Link github ở trong thư mục

6. Tài liệu tham khảo

7. Báo cáo kỹ thuật lập trình

8. Tài liệu trắc nghiệm

Tài liệu môn kỹ thuật ghép nối máy tính

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top