Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông

Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Tài liệu sưu tầm tổng hợp (mới)

Dưới đây là tài liệu nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông được sưu tầm và tổng hợp lại cho các bạn dễ dàng ôn tập nha

TÀI LIỆU NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tài liệu môn nhà máy thủy điện

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top