Thiết bị đóng cắt và bảo vệ

EE3245 – Tài liệu môn Thiết bị đóng cắt và bảo vệ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thiết bị đóng cắt và bảo vệ mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng thiết bị đóng cắt và bảo vệ

Trong đây có hai bộ bài giảng của thầy Ánh và thầy Hoàng Anh, mọi người xem chi tiết ở thư mục nhé, mình chỉ demo mỗi bài giảng 1 file thôi.

2. Giáo trình môn học

Các bạn xem toàn bộ các giáo trình trong thư mục nhé

giáo trình khí cụ điện

3. Đề và tài liệu ôn GK

Trong thư mục này bao gồm các đề thi mẫu, đề thi thật, bài tập kèm đáp án cũng như các tài liệu ôn thi giữa kỳ. Để chi tiết hơn các bạn vào thư mục xem nhé

4. Đề và tài liệu ôn CK

Trong thư mục này bao gồm các đề thi mẫu, đề thi thật, bài tập kèm đáp án cũng như các tài liệu ôn thi cuối kỳ. Để chi tiết hơn các bạn vào thư mục xem nhé

5. Tài liệu thí nghiệm

Các bạn xem toàn bộ trong thư mục nhé

tài liệu thí nghiệm thiết bị đóng cắt và bảo vệ

6. Bài tập lớn Thiết bị đóng cắt và bảo vệ

Bài tập lớn cũng như bài giảng đều có của 2 thầy nhé.

7. Tà liệu tham khảo khác

Tài liệu môn Technical Writing and Presentation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top