tài liệu môn khí cụ điện hust

Tổng hợp tài liệu môn Khí cụ điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Khí cụ điện mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Tất cả các slide bài giảng trong thư mục. Mình chỉ demo một file

2. Đề thi khí cụ điện

Folder gồm nhiều file, mình chỉ minh hoạ 1 file.

Tài liệu môn IC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top