Nhập môn phương pháp tối ưu

MI3052 – Tài liệu Nhập môn phương pháp tối ưu

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhập môn phương pháp tối ưu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình các phương pháp tối ưu – cô Kim

2. Đề cương môn Nhập môn phương pháp tối ưu

3. Đề thi cuối kỳ và giữa kỳ nhập môn phương pháp tối ưu

4. Tổng hợp tài liệu sưu tầm (mới)

Dưới đây là tài liệu nhập môn các phương pháp tối ưu được một bạn tổng hợp và chia sẻ lại cho mọi người tham khảo nha.

tài liệu nhập môn phương pháp tối ưu

Mình thấy môn này có rất nhiều điểm tương đồng với môn Toán kinh tế tại trường nên các bạn có thể tham khảo Tài liệu môn Toán Kinh Tế

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top