tài liệu mon Thông tin vệ tinh

ET4380 – Tài liệu môn Thông tin vệ tinh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thông tin vệ tinh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng thông tin vệ tinh

2. Tổng hợp đề thi

Trong thư mục gồm nhiều đề thi khác nhau, mình chỉ demo một file. Các bạn xem toàn bộ trong thư mục nhé.

3. Tài liệu tham khảo

Các bạn xem toàn bộ trong thư mục nhé.

Tài liệu môn Thông tin quang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top