tài liệu môn thông tin di động

ET4330(Q) – Tài liệu môn Thông tin di động

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thông tin di động mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng thông tin di động

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập môn học

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Tổng hợp đề thi

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu môn Thiết kế hệ thống số

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top