Tài liệu môn Sinh học đại cương BF1016

Tài liệu môn Sinh học đại cương BF1016

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Sinh học đại cương BF1016 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập nhóm Sinh học đại cương

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Tài liệu thực hành

Tài liệu Ebook Vật lý đại cương 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top