TÀI LIỆU MÔN ĐIỆN TỬ SỐ HUST

Tài liệu môn Điện tử số

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn điện tử số mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng điện tử số

Trong thư mục bao gồm 3 bộ bài giảng của hai thầy Nam và thầy Thắng, BCORN. Ở đây mình chỉ demo một slide. Chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé

2. Bài tập môn học

3. Đề thi Điện tử số

Trong thư mục có khá nhiều đề thi nhưng mình chỉ demo một đề. Còn lại các bạn xem trong thư mục nhé

4. Tài liệu thí nghiệm môn học

5. Một số tài liệu tham khảo khác

Ở đây mình cũng chỉ demo một file, còn lại các bạn xem trong thư mục nhé.

Tài liệu môn Điện tử công suất

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top