tài liệu môn đa phương tiện

ET4260(Q) – Tài liệu môn Đa phương tiện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Đa phương tiện mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài tập môn đa phương tiện

2. Đề thi môn học

đề thi môn đa phương tiện

3. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Công nghệ tạo hình vật liệu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top