Cơ sở lý thuyết truyền tin - hust

ET2070 – Tài liệu môn Cơ sở lý thuyết truyền tin (Cơ sở truyền tin)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin

Slide mình chỉ show mẫu một chương, chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé. Trong thư mục bao gồm 2 bộ bài giảng nha.

Tài liệu môn Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top