tài liệu môn mạng thông tin

Tài liệu môn Mạng thông tin

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn mạng thông tin mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Ở đây mình có chia sẻ slide bài giảng gồm nhiều file khác nhau (theo chương), nhưng mình chỉ demo một file thôi nhé. Chi tiết các bạn xem trong thư mục.

2. Đề thi mạng thông tin

Thư mục đề thi bao gồm nhiều file PDF cũng như hình ảnh nên mình không thể demo hết được, mình chỉ demo một file, chi tiết các bạn vào thư mục xem cho mình nhé.

3. Bài tập lớn

4. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn lý thuyết thông tin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top