Tài liệu hệ thống cung cấp điện - hust

Tài liệu môn Hệ thống cung cấp điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Hệ thống cung cấp điện mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Tổng hợp giáo trình và sổ tay môn học

Để thuận tiện các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

giáo trình hệ thống cung cấp điện

2. Bài giảng hệ thống cung cấp điện

Để thuận tiện các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

bài giảng hệ thống cung cấp điện

3. Đồ án tham khảo Hệ thống cung cấp điện

Dưới đây chỉ mình họa 1 file, chi tiết xem trong thư mục

4. Tổng hợp bài tập môn học

Trong thư mục gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ

Mẫu bài tập lớn

5. Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện

6. Đề thi hệ thống cung cấp điện

Trong thư mục gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ

đề thi hệ thống cung cấp điện
đề thi hệ thống cung cấp điện viện kinh tế

7. Bài thuyết trình theo nhóm

Trong thư mục dưới đây gồm 2 bài tập thuyết trình nhóm

8. Tài liệu dành riêng cho viện kinh tế

Tài liệu này đặc thù cho mã ngành bên viện kinh tế. Bên trong thư mục bao gồm slide, giáo trình, tài liệu liên quan khác. Các bạn vào trong để xem chi tiết nhé.

9. Tài liệu tham khảo khác

tài liệu tham khảo hệ thống cung cấp điện

Tài liệu môn Hành vi tổ chức

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top