định vị và dẫn đường điện tử hust

ET4140 – Tài liệu môn Định vị và dẫn đường điện tử

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu định vị và dẫn đường điện tử mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Ở đây mình chỉ minh hoạ 1 bài giảng, full các bạn xem trong thư mục

2. Đề thi và đề cương định vị và dẫn đường điện tử

3. Tài liệu thí nghiệm

Tài liệu môn Lý thuyết Điều khiển tự động

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top