TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ PHÁT ĐIỆN

EE4111 – Tài liệu môn Công nghệ phát điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Công nghệ phát điện mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Công nghệ phát điện

Trong thư mục thì có 2 bài giảng của 2 thầy khác nhau. Nhưng chung quy đều dựa trên sách giáo trình Vận hành nhà máy điện (hiện đã không còn bán nữa nên mọi người mượn ở thư viện Tạ Quang Bửu nhé.

SÁCH VẬN HÀNH NHÀ MAY ĐIỆN

2. Đề thi Công nghệ phát điện

3. Tài liệu ôn thi CNPĐ kỳ 20212 (cực sát) – Viện kinh tế

Tài liệu môn Thống kê ứng dụng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top