tài liệu môn công nghệ nano

Tài liệu môn Công nghệ Nano

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn công nghệ nano mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài tập lớn

2. Một số tài liệu môn công nghệ nano

Tài liệu môn Mô hình hóa và mô phỏng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top