BF4532 - Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm

BF4532 – Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4532 – Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng và tài liệu các tuần

Các bạn xem toàn bộ bài giảng và tài liệu trong thư mục nhé.

BF4532 - Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm bài giảng

2. Bài tập Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm

3. Bài tập lớn cuối kỳ

Trong thư mục có nhiều file bài tập lớn cuối kỳ, mọi người vào đó để tham khảo nhé, mình chỉ demo một file thôi.

BF4531 – Tài liệu Máy và thiết bị chế biến thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top