BF4531 - Tài liệu Máy và thiết bị chế biến thực phẩm

BF4531 – Tài liệu Máy và thiết bị chế biến thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4531 – Tài liệu Máy và thiết bị chế biến thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục có 2 bộ bài giảng, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, mình chỉ demo một file bài giảng thôi.

2. Bài tập nhóm

BF4531 - Tài liệu Máy và thiết bị chế biến thực phẩm bài tập nhóm

3. Sách tham khảo

BF4524 – Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top