BF5513 - Công nghệ sản phẩm giàu gluxit

BF5513 – Công nghệ sản phẩm giàu gluxit (Đường, Ngũ cốc, Bánh kẹo, Rau quả)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5513 – Công nghệ SP giàu gluxit (Đường, Ngũ cốc, Bánh kẹo, Rau quả) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Công nghệ sản phẩm giàu gluxit

2. Báo cáo giữa kỳ

3. Tài liệu thí nghiệm

BF5512 – Công nghệ sản phẩm lên men và đồ uống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top