BF4708 - Thí nghiệm kỹ thuật lên men

BF4708 – Tài liệu Thí nghiệm kỹ thuật lên men

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4708 – Tài liệu Thí nghiệm kỹ thuật lên men mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Báo cáo thí nghiệm

Xem toàn bộ file trong thư mục nhé

2. Đề thi thí nghiệm kỹ thuật lên men

BF4708 - Tài liệu Thí nghiệm kỹ thuật lên men - đề thi

3. Tài liệu lớp học

5. Tài liệu tham khảo

6. Tính toán, kiểm soát thông số lên men

7. Thuyết trình FEDBATCH

8. BATCH (all)

9. FED-BATCH (all)

BF4705 – Tài liệu môn Kỹ thuật lên men

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top