BF4705 - Kỹ thuật lên men

BF4705 – Tài liệu môn Kỹ thuật lên men

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4705 – Kỹ thuật lên men mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Các bạn xem và tải bài giảng trong thư mục nhé. Ở đây mình chỉ minh họa một file

2. Bài tập kỹ thuật lên men

3. Tiểu luận giữa kỳ

BF4705 - Tài liệu môn Kỹ thuật lên men - tiểu luận

4. Sách tham khảo

5. Tài liệu tổng hợp khác

BF4535 – Tài liệu Đồ án chuyên ngành QTTB

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top