BF4524 - Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm

BF4524 – Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4524 – Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài tập hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm

2. Bài tập nhóm

BF4524 - Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm - BÀI TẬP NHÓM

3. Tài liệu về quy chuẩn, tiêu chuẩn

4. Tài liệu tổng hợp

BF4523 – Tài liệu Phân tích thành phần lý hóa thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top