BF4523 - Tài liệu Phân tích thành phần lý hóa thực phẩm

BF4523 – Tài liệu Phân tích thành phần lý hóa thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4523 – Phân tích thành phần lý hóa thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Các bạn xem toàn bô bài giảng trong thư mục nhé.

2. Bài tập phân tích thành phần lý hóa TP

3. Báo cáo cuối kỳ

Các bạn xem toàn bộ báo cáo của cá nhóm trong thư mục nhé.

4. Tài liệu khác

BF4522 – Tài liệu Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top