BF4522 - Tài liệu Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

BF4522 – Tài liệu Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4522 – Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài tập

Các bạn xem toàn bộ file tỏng thư mục nhé.

2. Bài kiểm tra

Các bạn xem toàn bộ file tỏng thư mục nhé.

3. Báo cáo kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Các bạn xem toàn bộ file tỏng thư mục nhé.

BF4522 - Tài liệu Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

BF4521 – Tài liệu môn Phụ gia Thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top