Tài liệu môn Sinh học tế bào

BF3703 – Tài liệu môn Sinh học tế bào

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn sinh học tế bào mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Sinh học tế bào

Các bạn vào thư mục để xem và tải toàn bộ bài giảng nhé.

2. Bài tập nhóm

BF3703 - Tài liệu môn Sinh học tế bào - bài tập nhóm

3. Sách tham khảo

4. Tài liệu thí nghiệm

Tài Liệu BF3702 – Tài Liệu Thí Nghiệm Vi Sinh Vật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top