BF4514 - Tài liệu môn Công nghệ lạnh Thực phẩm

BF4514 – Tài liệu môn Công nghệ lạnh Thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4514 – Công nghệ lạnh Thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

2. Bài tập công nghệ lạnh thực phẩm

3. Bài tập lớn

4. Đề thi môn học

5. Giáo trình

6. Sách tham khảo

BF4513 – Tài liệu Kiểm soát vi sinh vật trong Thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top