BF4512 - Tài liệu môn Bao bì thực phẩm

BF4512 – Tài liệu môn Bao bì thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF4512 – Tài liệu môn Bao bì thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Mọi người xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé.

2. Bài tập môn bao bì thực phẩm

3. Đề thi môn học

đề thi môn Bao bì thực phẩm

4. Giáo trình

5. Bài tập nhóm

BF4511 – Enzim trong công nghệ thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top