tài liệu Tự động hóa thủy khí

ME5510 – Tài liệu môn Tự động hóa thủy khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn TĐH thủy khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Đề thi tự động hóa thủy khí

Các bạn xem toàn bộ đề thi trong thư mục nhé.

ĐỀ THI TỰ ĐỘNG HÓA THỦY KHÍ

Tài liệu môn tổ chức sản xuất cơ khí

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top