Tổ chức sản xuất cơ khí

ME5132/ME4132 – Tài liệu Tổ chức sản xuất cơ khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Tổ chức SX cơ khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Đề thi tổ chức sản xuất cơ khí

TOÀN BỘ ĐỀ THI CÁC BẠN XEM TRONG THƯ MỤC

Tài liệu môn thực tập cơ khí

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top