tài liệu hoá vô cơ hust

Tổng hợp tài liệu môn Hóa Vô Cơ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa vô cơ mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Trong thư mục bao gồm nhiều file slide bài giảng của các thầy cô. Các bạn vào trong để xem chi tiết nhé

slide bài giảng hóa vô cơ

2. Đề thi hóa vô cơ

Trong thư mục bao gồm nhiều file đề thi, các bạn vào trong để xem chi tiết nhé.

tổng hợp đề thi hóa vô cơ

3. Sách hóa vô cơ 3 tập.

Trong thư mục bao gồm bộ 3 cuốn sách hóa vô cơ

sách hóa vô cơ

4. Tài liệu thí nghiệm (Có báo cáo thí nghiệm

Trong thư mục bao gồm nhiều file như báo cáo mẫu, tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, tài liệu ôn thi,… vân vân. Các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

Tài liệu môn Hoá phân tích

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top