tài liệu môn hóa học 2 - ch1015

Tài liệu môn Hóa học 2 – CH1015

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn Hóa học 2 – CH1015 dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1. Slide bài giảng hóa học 2

Thư mục gồm nhiều file khác nhau, mọi người vào thư mục để xem chi tiết toàn bộ nhé.

2. Tổng hợp đề thi giữa kỳ

Thư mục gồm nhiều file khác nhau, mọi người vào thư mục để xem chi tiết toàn bộ nhé.

3. Tổng hợp đề thi cuối kỳ

Thư mục gồm nhiều file khác nhau, mọi người vào thư mục để xem chi tiết toàn bộ nhé.

4. Giáo trình hóa học 2 – BK HCM

5. Sách cơ sở LT các quá trình hóa học tập 2

6. Tổng hợp tài liệu thí nghiệm

Bộ đề thi môn Đại số tuyến tính

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top