tài liệu môn chế tạo phôi - đại học bách khoa hà nội

Tổng hợp tài liệu môn Chế tạo phôi

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn này mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình môn học

2. Bài giảng môn học

3. Tài liệu thực hành (báo cáo)

4. Tổng hợp tài liệu ôn thi giữa kỳ

5. Tổng hợp tài liệu ôn thi cuối kỳ

6. Đề thi môn Chế tạo phôi

đề thi môn chế tạo phôi

Tài liệu môn Cấu kiện điện tử

Kỳ 20211

https://drive.google.com/drive/folders/1OjiaaXvkdRvjA1BrRiygmb87fjptnSyy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top