Sách ngữ pháp TOEIC Kim Mạnh Tuấn

Sách ngữ pháp TOEIC Kim Mạnh Tuấn – ôn thi TOEIC

ch ngữ pháp TOEIC của tác giả Kim Mạnh Tuấn này sẽ hệ thống các chủ điểm ngữ pháp cần biết trong bài thi TOEIC kèm đáp án như các thì trong tiếng anh: thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, thì tương lai, thì tiếp diễn,… Ngoài kiến thức về các thì, tài liệu còn hướng dẫn các bạn cách sử dụng của một giới từ, câu bị động, liên từ, đại từ, mạo từ và danh từ. các phần đều có đáp án giải thích rõ ràng.

Chủ đề chính của sách ngữ pháp TOEIC

Dưới đây là một số chủ đề chính xuyên suốt cả cuốn sách ngữ pháp tiếng anh dành cho thi TOEIC này của tác giả Kim Mạnh Tuấn

 • Bài 1: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn
 • Bài 2: Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 3: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
 • Bài 4: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 5: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn
 • Bài 6: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 7: Tổng hợp thời thì
 • Bài 8: Các dạng thức của động từ: Ving, To do
 • Bài 9: Động từ khuyết thiếu
 • Bài 10: Danh từ
 • Bài 11: Mạo từ
 • Bài 12: Đại từ
 • Bài 13: Các loại câu hỏi
 • Bài 14: Tính từ và trạng từ
 • Bài 15: So sánh
 • Bài 16: Giới từ
 • Bài 17: Bị động
 • Bài 18: Hòa hợp chủ ngữ – động từ
 • Bài 19: Câu điều kiện
 • Bài 20: Mệnh đề quan hệ
 • Bài 21: Giản lược mệnh đề quan hệ
 • Bài 22: Mệnh đề danh ngữ
 • Bài 23: Mệnh đề trạng ngữ
 • Bài 24: Liên từ
 • Bài 25: Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)
 • Bài 26: Câu giả định

Download sách ngữ pháp TOEIC – Kim Mạnh Tuấn

Tải trọn bộ Boost your Vocabulary Cambridge IELTS 8 – 16

Boost your Vocabulary Cambridge IELTS 8 – 16

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top