Boost your Vocabulary Cambridge IELTS 8 - 16

Boost your Vocabulary Cambridge IELTS 8 – 16

Các bạn đang cầm trên tay cuốn “Boost your Vocabulary Cambridge IELTS 8 – 16 ” được biên soạn bởi tác giả Đinh Thắng và các bạn trong nhóm IELTS Family. Cuốn sách được viết nhằm mục đích giúp các bạn đang muốn cải thiện vốn từ vựng cho phần thi Reading trong IELTS. Sách được viết dựa trên nền tảng bộ Cambridge IELTS của Nhà xuất bản Đại học Cambridge – Anh Quốc.

Tại sao bạn nên học từ theo cuốn Boost your Vocabulary Cambridge IELTS này

Không còn mất nhiều thời gian cho việc tra từ

Khi các bạn làm xong bài Reading trong bộ Cambridge IELTS thì có thể tham khảo bộ sách này. Các từ học thuật (academic words) trong sách học từ vựng này đều có kèm giải thích hoặc từ đồng nghĩa khiến bạn có thể tiết kiệm được đáng kể thời gian tra từ điển.

Ngoài ra, từ được giải thích bằng tiếng Anh sẽ giúp cho nghĩa được đảm bảo độ chính xác. Mặc dù điều này có thể gây khó khăn cho các bạn trình độ yếu nhưng nếu bạn thực sự muốn học tốt từ vựng về sau thì việc học từ vựng theo nghĩa tiếng Anh là việc chắc chắn cần làm.

Tập trung bộ nhớ vào các từ quan trọng

Mặc dù cuốn sách không tra hết các từ giúp bạn nhưng sách đã chọn ra các từ quan trọng và phổ biến nhất giúp bạn. Như vậy, bạn có thể tập trung bộ nhớ vào các từ này, thay vì phải mất công nhớ các từ không quan trọng.

Học một từ nhớ nhiều từ

Rất nhiều từ được trình bày theo synonym (từ đồng nghĩa), giúp các bạn có thể xem lại và học thêm các từ có nghĩa tương đương hoặc giống như từ gốc.

Trình bày đẹp, dễ theo dõi

Khác với những bài đọc Reading dài đằng đẵng và chỉ thấy chữ và chữ, sách Boost your vocabulary được trình bày đẹp mắt, dễ hiểu, dễ theo dõi.

Download trọn bộ Boost your Vocabulary Cambridge IELTS 8 – 16

Tải tài liệu 1000+ từ vựng TOEIC theo chủ đề thường gặp

Tài liệu 1000+ từ vựng TOEIC theo chủ đề thường gặp PDF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top