TÀI LIỆU MÔN DUNG SAI VÀ KỸ THUẬT ĐO HUST

ME3103 – Tài liệu môn Dung sai lắp ghép và Kỹ thuật đo

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Dung sai lắp ghép và Kỹ thuật đo mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

giáo trình dung sai và kỹ thuật đo

2. Tài liệu giữa kỳ (Slide Ng Hữu Thật)

3. Đề thi dung sai và kỹ thuật đo

4. Tài liệu thí nghiệm

5. Mẫu kết luận báo cáo thí nghiệm

Tài liệu môn Đo lường và cảm biến

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top