tài liệu đo lường và cảm biến hust

TE3480 – Tài liệu môn Đo lường và cảm biến

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu đo lường và cảm biến mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình môn học

2. Bài tập môn học

Trong thư mục gồm nhiều file, mình chỉ minh hoạ 1 file

3. Tài liệu tham khảo thêm

Tài liệu môn Đồ hoạ hiện thực ảo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top