TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY HUST

Tài liệu môn Công nghệ chế tạo máy 1

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu công nghệ chế tạo máy mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng công nghệ chế tạo máy 1

2. Tài liệu môn học

3. Đồ án môn

Tài liệu môn Cơ sở văn hoá Việt Nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top