ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI BCORN.ORG
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds

Tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp trong đề thi TOEIC

Tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp trong đề thi TOEIC

Giới thiệu file tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp

Tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp trong đề thi TOEIC. Một số mẹo giúp bạn làm part 5 tốt hơn:

– Sau giới từ là danh từ (hoặc động từ V_ing sử dụng như danh từ).

– Trước danh từ là tính từ.

– Trước tính từ là trạng từ.

– Giữa to_be và V_ing/Ved là trạng từ.

Một cách để biết được các từ trong 4 phương án thuộc loại từ nào là nhìn vào hậu tố của chúng.

Ví dụ:

– -ment, -tion, -ity, -sion thường là danh từ

– -ful, -less, -ous, -tive, -sive thường là tính từ

– -ing hoặc -ed là tính từ hoặc thể của động từ.

Một số từ có thể vừa là tính từ, vừa là trạng từ.

Ví dụ:

– a fast car → fast là tính từ

– He drives fast → fast là trạng từ.

Tải file tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp

Tải Sách 15 phút học từ vựng − đọc hiểu tiếng Anh mỗi ngày

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Bcorn x TailieuHUST tặng Gift Code khi đăng ký các khóa học đại cương, chuyên ngành và khóa học TOEIC từ con số 0.

(Chi tiết xem tại bài viết này hoặc quét mã QR)

ưu đãi bcorn