test trắc nghiệm kỹ năng mềm

Công cụ test trắc nghiệm Kỹ năng mềm

Trong bài viết này, Tài Liệu HUST sẽ chia sẻ cho các bạn công cụ test trắc nghiệm kỹ năng mềm, giúp các bạn ôn thi cuối kỳ môn tâm lý học này một cách hiệu quả.

1. Công cụ test trắc nghiệm tâm lý học

Dưới đây là công cụ test trắc nghiệm KNM các bạn truy cập vào để luyện tập nhé.

test trắc nghiệm kỹ năng mềm

2. Video hướng dẫn sử dụng

Tài liệu môn kỹ năng mềm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top