tài liệu môn quản trị nhân lực - HUST

EM4413 – Tài liệu môn Quản trị nhân lực

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn quản trị nhân lực mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng môn Quản trị nhân lực

Dưới đây là một số bài giảng quản trị nhân lực của các thầy cô mà mình sưu tầm được. Các bạn tham khảo nhé.

2. Giáo trình QLNL – NEU

3. Bài tập nhóm (Slide)

4. Bài tập QTNL

5. Tài liệu trắc nghiệm

6. Tài liệu và đề thi ôn thi cuối kỳ

Đề thi cuối kỳ (mẫu ở dưới) có các phần câu hỏi trắc nghiệm (y sì file trắc nghiệm QTNL), câu hỏi lý thuyết (chép ở slide và nêu ví dụ), câu hỏi tình huống và 1 câu về bản mô tả công việc. Môn này được dùng tài liệu nên anh em cứ cháy hết mình nhé.

7. Tình huống và tài liệu đọc thêm

Tài liệu môn Quản trị chiến lược

2 thoughts on “EM4413 – Tài liệu môn Quản trị nhân lực”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top