tài liệu Nguyên lý máy

Tài liệu môn Nguyên lý máy

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nguyên lý máy mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng nguyên lý máy

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập lớn

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Tài liệu và đề thi giữa kỳ

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

tài liệu giữa kỳ nguyên lý máy

4. Tài liệu và đề thi cuối kỳ

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

tài liệu cuối kỳ nguyên lý máy

5. Tài liệu ôn tập

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

6. Video bài giảng tham khảo

Tài liệu môn nguyên lý kế toán

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top