tài liệu Nguyên lý máy

Tài liệu môn Nguyên lý máy (Tổng hợp các mã)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nguyên lý máy của các mã ME2203 ME3060,.. mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng nguyên lý máy (ME2203 và tổng hợp)

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập lớn

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Tài liệu và đề thi giữa kỳ

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

tài liệu giữa kỳ nguyên lý máy

4. Tài liệu và đề thi cuối kỳ

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

tài liệu cuối kỳ nguyên lý máy

5. Tài liệu ôn tập

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

6. Video bài giảng tham khảo

7. Bài tập nguyên lý máy

8. Sách giáo trình và bài tập nguyên lý máy

SÁCH NGUYÊN LÝ MÁY VÀ SÁCH BÀI TẬP

9. Tài liệu mới update

Dưới đây là tài liệu mới do các bạn NAM LƯU gửi về, đã được chia sẵn theo các mục, các bạn vào thư mục xem và tải nhé.

tài liệu môn nguyên lý máy mới

Tài liệu môn nguyên lý kế toán

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top