QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu môn Quản trị học đại cương

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng môn quản trị học đại cương

2. Đề thi Quản trị học cuối kỳ

3. Câu hỏi trắc nghiệm QTHĐC

4. Đề cương quản trị học đại cương

5. Tài liệu mới cập nhật thêm

Tài liệu này bao gồm một số bài giảng, bài tập tình huống cũng như đề cương ôn tập khác. các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu môn Nguyên lý marketing

Tài liệu môn Kỹ năng mềm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top