QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG

EM1010 – Tài liệu môn Quản trị học đại cương (chương trình chuẩn)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu mà mình sưu tầm được dành cho các bạn chương trình chuẩn, các bạn chương trình vip cũng có thể tham khảo nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng môn quản trị học đại cương

2. Đề thi Quản trị học cuối kỳ

3. Câu hỏi trắc nghiệm QTHĐC

4. Đề cương quản trị học đại cương

5. Bài tập tình huống

Tài liệu môn Nguyên lý marketing

Tài liệu môn Kỹ năng mềm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top