tài liệu nguyên lý marketing

EM3211 – Tài liệu môn Nguyên lý marketing

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nguyên lý marketing mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slides bài giảng nguyên lý Marketing

2. Đề thi mẫu cuối kỳ và đáp án (thi off)

3. Tài liệu trắc nghiệm và ôn tập NLMKT

Tài liệu môn Lịch sử Đảng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top